Projektinjohto

 

Yrityksemme vastaa rakennushankkeenne kokonaisvaltaisesta projektinjohdosta ja rakennuttamisesta. Suorittamme projektin osapuolten kilpailutuksen, suunnittelunohjauksen, sopimusten laadinnan sekä hankeen kustannusten ja laadun valvonnan. Rakennuttamispalvelu auttaa erityisesti niitä tilaajia, joilla ei ole aikaa tai osaamista rakennusprojektin kokonaisvaltaiseen hallintaan ja koordinointiin.

Tarvittaessa tarjoamme myös rakennusluvan alaisiin hankkeisiin vastaavat suunnittelijat sekä rakennustöistä vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohdon. Heidän tehtävänään on johtaa ja valvoa, että rakennustyömaalla noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä sekä asioida viranomaisten kanssa koko hankeen ajan. Vastaava työnjohtaja tarkastaa, että rakennustyö suoritetaan rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti sekä valvoo tilaajan etua. Rakentamisen laatuun vaikuttavissa kysymyksissä on vastaavalla työnjohtajalla keskeinen asema ja vastuu.

Toteutamme projektinne laadukkaasti ja ammattitaidolla alusta loppuun.